Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tải về

1

8/TB-SXD

15/01/2018

Thông báo số 08/TB-SXD ngày 15/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

2

4/QĐ-SXD

05/01/2018

Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 05/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc bãi bỏ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên - Phần sửa chữa

3

5/TB-SXD

12/01/2018

Thông báo số 05/TB-SXD ngày 12/01/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 05 (tháng 01 năm 2018)

4

51/SXD-CCGĐ

10/01/2018

Công văn số 51/SXD-CCGĐ ngày 10/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc triển khai thực hiện Thông báo số 198/TB-SXD ngày 21/11/2017 của Sở Xây dựng

5

41/SXD-KT&VLXD

09/01/2018

Công văn số 41/SXD-KT&VLXD ngày 09/01/2018 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn lập dự toán đối với các công tác xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố định mức sửa đổi, bổ sung

6

2/TB-SXD

03/01/2018

Thông báo số 02/TB-SXD ngày 03/01/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 và Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 của Bộ Xây dựng

7

211/TB-SXD

27/12/2017

Thông báo số 211/TB-SXD ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng, về Phổ biến thông tin pháp luật về một số quy định trong Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

8

1947/SXD-CCGĐ

13/12/2017

Công văn số 1947/SXD-CCGĐ ngày 13/12/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng

9

136/TBLS/XD-TN&MT

22/08/2017

Thông báo số 136/TBLS/XD-TN&MT ngày 22/8/2017 của liên sở Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện các quy định trong khu vực khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn

10

202/TB-SXD

06/12/2017

Thông báo số 202/TB-SXD ngày 06/12/2017 của Sở Xây dựng, về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên

11

198/TB-SXD

24/11/2017

Thông báo số 198/TB-SXD ngày 24/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác cải tạo, sửa chữa, khắc phục hậu quả do bão số 12 năm 2017 gây ra đối với Trụ sở của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Tỉnh

12

168/QĐ-SXD

07/11/2017

Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc phân công nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh

13

1713/SXD-CCGĐ

03/11/2017

KHẨN: Công văn số 1713/SXD-CCGĐ ngày 03/11/2017 của Sở Xây dựng, về Thực hiện Công điện 01/CĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

14

1745/SXD-QLN

08/11/2017

Công văn số 1745/SXD-QLN ngày 08/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Công ty TNHH Bích Hợp

15

1744/SXD-QLN

08/11/2017

Công văn số 1744/SXD-QLN ngày 08/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

16

1728/SXD-QH-KT

07/11/2017

Công văn số 1728/SXD-QHKT ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng, về đăng tải Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng tuyến đường Nam Hùng Vương (đoạn từ Nam cầu Hùng Vương đến Bắc cầu Đà Nông)

17

1705/SXD-QLXD

02/11/2017

Công văn số 1705/SXD-QLXD ngày 02/11/2017 của Sở Xây dựng, về việc bổ sung chỉ huy trưởng công trình Dân dụng để đủ điều kiện năng lực thi công đối với DNTN xây dựng Tiến Đức

18

1712/SXD-TTr

03/11/2017

Công văn số 1712/SXD-TTr ngày 03/11/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Yêu cầu thục hiện nghiêm túc nghĩa vụ báo cáo thông tin khi thay đổi năng lực theo quy định

19

181/TB-SXD

02/11/2017

Thông báo số 181/TB-SXD ngày 02/11/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc kết quả thẩm định giá bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội của mẫu nhà NOXH-8, 9x10 tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

20

1652/SXD-KT&VLXD

27/10/2017

Công văn số 1652/SXD-KT&VLXD ngày 27/10/2017 của Sở Xây dựng, về việc đổ phế thải vật liệu xây dựng (xà bần) trên các dòng sông, suối

21

176/TB-SXD

24/10/2017

Thông báo số 176/TB-SXD ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng, về việc theo dõi, nắm bắt tình hình quản lý trật tự xây dựng tại cơ sở

22

329/BC-SXD

20/10/2017

Báo cáo số 329/BC-SXD ngày 20/10/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Kết quả họp báo công bố thông tin về tình hình thực hiện dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Công ty TNHH Bích Hợp

23

1489/SXD-QLN

09/10/2017

Công văn số 1489/SXD-QLN ngày 096/10/2017 của Sở Xây dựng, về Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

24

1413/SXD-QLN

27/09/2017

Công văn số 1413/SXD-QLN ngày 27/9/2017 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua, thuê Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Khu A)

25

1414/SXD-QLN

27/09/2017

Công văn số 1414/SXD-QLN ngày 27/9/2017 của Sở Xây dựng, về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Công ty TNHH Bích Hợp

26

1400/SXD-QLN

22/09/2017

Công văn số 1400/SXD-QLN ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc trả lời thông tin đến các cơ quan báo chí

27

1383/SXD-KT&VLXD

22/09/2017

Công văn số 1383/SXD-KT&VLXD ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 và Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh

28

1374/SXD-TTr

21/09/2017

Công văn số 1374/SXD-TTr ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc hướng dẫn báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng

29

1352/SXD-PTĐT

19/09/2017

Về việc Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

30

1303/SXD-QHKT

11/09/2017

Công văn số 1303/SXD-QHKT ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng, về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương (đoạn từ Nam cầu Hùng Vương đến Bắc cầu Đà Nông)

31

152/TB-SXD

08/09/2017

Thông báo số 152/TB-SXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đói với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

32

1299/SXD-QLXD

08/09/2017

Công văn số 1299/SXD-QLXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc ở giai đoạn chuẩn bị dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng do tỉnh Phú Yên quản lý

33

149/TB-SXD

06/09/2017

Thông báo số 149/TB-SXD ngày 06/9/2017 của Sở Xây dựng, về Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và đánh giá hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017

34

141/TB-SXD

29/08/2017

Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 2017

35

1214/SXD-QLXD

24/08/2017

Công văn số 1214/SXD-QLXD ngày 24/8/2017 của Sở Xây dựng, về hướng dẫn công tác lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

36

1205/HD-SXD

22/08/2017

Hướng dẫn số 1205/HD-SXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về Áp dụng thiết kế mẫu Nhà lớp học 02 tầng Trường Mầm non phục vụ kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn Tỉnh

37

1083/HD-SXD

02/08/2017

Hướng dẫn số 1083/HD-SXD ngày 02/8/2017 của Sở Xây dựng, về triển khai thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND Tỉnh "V/v Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ ché đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Tỉnh".

38

1039/HD-SXD

26/07/2017

Hướng dẫn số 1039/HD-SXD ngày 26/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về trình tự thực hiện trong đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

39

993/SXD-QLN

20/07/2017

Công văn số 993/SXD-QLN ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng, về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuy Hòa - Phú Yên

40

120/TB-SXD

14/07/2017

Thông báo số 120/TB-SXD ngày 14/7/2017, về Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và không được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Xây dựng

41

114/TB-SXD

05/07/2017

Thông báo số 114/TB-SXD ngày 05/7/2017, về hướng dẫn thự hiện đầu tư hẻm phố thuộc Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

42

904/SXD-CCGĐ

04/07/2017

Về việc triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017

43

868/SXD-QLXD

28/06/2017

Về việc trùng nhân sự của Công ty TNHH TVTK Kiến trúc xây dựng C.D.A.C và Công ty TNHH TVXD Hoàng Ngân Sơn

44

100/TB-SXD

26/05/2017

Về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức

45

98/TB-SXD

23/05/2017

Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 2 năm 2017

46

610/SXD-CCGĐ

18/05/2017

Về việc triển khai thực hiện công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

47

604/SXD-KT&VLXD

16/05/2017

Về việc thực hiện bán đúng giá đã công bố và niêm yết Bảng giá VLXD

48

553/SXD-QHKT

10/05/2017

Về việc triển khai thực hiện quy định về cấp Giấp phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn Tỉnh

49

85/TB-SXD

28/04/2017

Thông báo Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

50

472/SXD-QLXD

24/04/2017

Về việc thu phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

12