Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tải về

1

1489/SXD-QLN

09/10/2017

Công văn số 1489/SXD-QLN ngày 096/10/2017 của Sở Xây dựng, về Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

2

1413/SXD-QLN

27/09/2017

Công văn số 1413/SXD-QLN ngày 27/9/2017 của Sở Xây dựng, về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua, thuê Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (Khu A)

3

1414/SXD-QLN

27/09/2017

Công văn số 1414/SXD-QLN ngày 27/9/2017 của Sở Xây dựng, về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Công ty TNHH Bích Hợp

4

1400/SXD-QLN

22/09/2017

Công văn số 1400/SXD-QLN ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc trả lời thông tin đến các cơ quan báo chí

5

1383/SXD-KT&VLXD

22/09/2017

Công văn số 1383/SXD-KT&VLXD ngày 22/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. về việc vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 và Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh

6

1374/SXD-TTr

21/09/2017

Công văn số 1374/SXD-TTr ngày 21/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc hướng dẫn báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng

7

1352/SXD-PTĐT

19/09/2017

Về việc Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Phú Yên, Quy định quản lý đầu tư xây dựng Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

8

1303/SXD-QHKT

11/09/2017

Công văn số 1303/SXD-QHKT ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng, về việc lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương (đoạn từ Nam cầu Hùng Vương đến Bắc cầu Đà Nông)

9

152/TB-SXD

08/09/2017

Thông báo số 152/TB-SXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về thực hiện dịch vụ công mức độ 3, dịch vụ công mức độ 4 đói với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

10

1299/SXD-QLXD

08/09/2017

Công văn số 1299/SXD-QLXD ngày 08/9/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Hướng dẫn về thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc ở giai đoạn chuẩn bị dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng do tỉnh Phú Yên quản lý

11

149/TB-SXD

06/09/2017

Thông báo số 149/TB-SXD ngày 06/9/2017 của Sở Xây dựng, về Kết luận của Giám đốc Sở Xây dựng tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại và đánh giá hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2016 và sáu tháng đầu năm 2017

12

141/TB-SXD

29/08/2017

Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 2017

13

1214/SXD-QLXD

24/08/2017

Công văn số 1214/SXD-QLXD ngày 24/8/2017 của Sở Xây dựng, về hướng dẫn công tác lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng

14

1205/HD-SXD

22/08/2017

Hướng dẫn số 1205/HD-SXD ngày 22/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về Áp dụng thiết kế mẫu Nhà lớp học 02 tầng Trường Mầm non phục vụ kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn Tỉnh

15

1083/HD-SXD

02/08/2017

Hướng dẫn số 1083/HD-SXD ngày 02/8/2017 của Sở Xây dựng, về triển khai thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND Tỉnh "V/v Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ ché đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Tỉnh".

16

1039/HD-SXD

26/07/2017

Hướng dẫn số 1039/HD-SXD ngày 26/7/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về trình tự thực hiện trong đầu tư xây dựng đối với dự án sử dụng vốn khác được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

17

993/SXD-QLN

20/07/2017

Công văn số 993/SXD-QLN ngày 20/7/2017 của Sở Xây dựng, về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuy Hòa - Phú Yên

18

120/TB-SXD

14/07/2017

Thông báo số 120/TB-SXD ngày 14/7/2017, về Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và không được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Xây dựng

19

114/TB-SXD

05/07/2017

Thông báo số 114/TB-SXD ngày 05/7/2017, về hướng dẫn thự hiện đầu tư hẻm phố thuộc Chương trình bê tông hóa hẻm phố tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên

20

904/SXD-CCGĐ

04/07/2017

Về việc triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017

21

868/SXD-QLXD

28/06/2017

Về việc trùng nhân sự của Công ty TNHH TVTK Kiến trúc xây dựng C.D.A.C và Công ty TNHH TVXD Hoàng Ngân Sơn

22

100/TB-SXD

26/05/2017

Về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với tổ chức

23

98/TB-SXD

23/05/2017

Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 2 năm 2017

24

610/SXD-CCGĐ

18/05/2017

Về việc triển khai thực hiện công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

25

604/SXD-KT&VLXD

16/05/2017

Về việc thực hiện bán đúng giá đã công bố và niêm yết Bảng giá VLXD

26

553/SXD-QHKT

10/05/2017

Về việc triển khai thực hiện quy định về cấp Giấp phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn Tỉnh

27

85/TB-SXD

28/04/2017

Thông báo Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

28

472/SXD-QLXD

24/04/2017

Về việc thu phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

29

79/TB-SXD

21/04/2017

Thông báo về danh sách các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn Tỉnh đã được cấp Giấy phép khai thác

30

443/SXD-QLXD

17/04/2017

Về việc thực hiện Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ

31

75/TB-SXD

14/04/2017

Thông báo về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 01 năm 2017

32

391/HD-SXD

10/04/2017

Hướng dẫn Triển khai thực hiện Thông báo số 37/TB-SXD ngày 02/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc tuân thủ chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng

33

37/TB-SXD

02/03/2017

V/v tuân thủ chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trong hoạt động đầu tư xây dựng

34

72/TB-SXD

13/04/2017

V/v cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính về: Cấp giấy phép xây dựng; cấp phép quy hoạch; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

35

383//TB-SXD

01/11/2016

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Bộ Đơn giá xây dựng mới của Tỉnh

36

357/SXD-QLN

04/04/2017

Về việc kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 2)

37

64/TB-SXD

31/03/2017

Hướng dẫn xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng (áp dụng từ ngày 01/4/2017)

38

256/SXD-KTVLXD

15/03/2017

Về việc Đính chính một số sai sót của Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2016 của Tỉnh

39

34/QĐ-SXD

08/03/2017

Đính chính Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng tỉnh Phú Yên

40

288/SXD-QLXD

22/03/2017

Về việc đăng tải thông tin về năng lực của tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

41

251/SXD-QHKT

14/03/2017

V/v lấy ý kiến về ranh giới dự kiến ĐTXD dự án trường đua ngựa Phú Yên

42

265/SXD-QLXD

16/03/2017

Trả lời Công văn số 02/VP ngày 15/3/2017 của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thủy lợi Phú Yên

43

237/SXD-CCGĐ

13/03/2017

Về việc đính chính một số nội dung tại Văn bản số 1165/SXD-CCGĐ

44

0/KKT

08/03/2017

Về việc đăng ký giao ước thi đua

45

186/HD-SXD

02/03/2017

Hướng dẫn: Về việc lập dự toán dịch vụ công ích trên địa bàn Tỉnh

46

5/SXD-TTr

04/01/2017

Về việc góp ý dự thảo Quy chế phối hợp quản lý xây dựng trên địa bàn Tỉnh

47

30/TB-SXD

27/02/2017

Về kết quả thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của 8 mẫu nhà liên kế (NOXH-7,8x10G; NOXH-8x10G; NOXH-6x14G; NOXH-5x14,5G; NOXH-5x14,9G; NOXH-5x15,6G; NOXH-8x14; NOXH-9x10) tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

48

23/QĐ-SXD

08/02/2017

Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng tỉnh Phú Yên

49

124/HD-SXD

14/02/2017

Về việc Thực hiện công tác kê khai, lập hồ sơ quản lý công sở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

50

107/SXD-QHKT

09/02/2017

Về việc công bố kết quả rà soát quỹ đất quy hoạch và hướng thực hiện quy hoạch công trình công cộng dọc hai bên đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường số 14, thành phố Tuy Hòa)

12