Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy - XM Sông Gianh - Công ty Sông Gianh

2

Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017

3

QĐ 145/QĐ-BXD (Cập nhật, đ/chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp CCHN thay thế cho QĐ 1391/QĐ-BXD)

4

Giá VLXD tháng 09 năm 2017

5

Thông báo về việc hoàn trả chi phí sát hạch đã tạm thu cao hơn quy định tại Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng

6

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A

7

Công khai kết luận thanh tra về năng lực hoạt động xây dựng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

8

Công khai kết luận thanh tra tại UBND thành phố Tuy Hòa

9

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

10

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (khu A)

11

Trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí về Dự án nhà ở Nam Hùng Vương.

12

Chứng chỉ năng lực HDXD đã được Sở Xây dựng cấp trong tháng 9 2017

13

Chứng chỉ hành nghề cá nhân đã được Sở XD Phú Yên cấp trong tháng 9 2017

14

v/v trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí

15

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai

16

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt - Công ty Minh Liên

17

Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

18

Giá VLXD tháng 8 năm 2017

19

Các chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 8 năm 2017

20

Thông báo lich sát hạch CCHN đợt 3 năm 2017 (ngày 06 9 2017)

21

Công bố thông tin dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

22

Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

23

Giá VLXD tháng 7 năm 2017

24

Bổ sung điều kiện năng lực đối với DNTN xây dựng Quang Sơn

25

Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

26

Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

27

Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

28

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tâm Ánh

29

Chứng chỉ năng lực đã được cấp trong tháng 7 năm 2017

30

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá grabo - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

31

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

32

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Cửa nhựa lõi thép - Công ty sản xuất cửa Châu Á

33

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá tự nhiên - Công ty Bảo Trân

34

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Bảo Trân

35

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cát xây dựng - DNTN Hoàng Dương

36

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty CP QL& XD đường bộ Phú Yên

37

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Hòa Mỹ

38

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Gạch block - Công ty Thành Sơn

39

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty Hùng Dũng

40

Chỉ số giá Tháng 1,2,3 & Quý I năm 2017

41

Chỉ số giá Tháng 4,5 năm 2017

42

Chỉ số giá Tháng 6, quý II năm 2017

43

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty xây dựng Giao thông

44

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Nhất Lam

45

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Lý Tấn Phát

46

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tô Gia

47

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Terrazzo - Công ty Tô Gia

48

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Tuynen - Công ty Gia Thành

49

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Tuynen - Công ty Khoáng sản Phú Yên

50

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cát xây dựng - DNTN Phong Phú Hòa

123