Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Giá VLXD tháng 11 năm 2017

2

Các đơn vị đa được SXD cấp CCNL trong tháng 11 2017 (Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)

3

Thông báo lịch sát hạch câsp CCHn đợt 4 2017 (Thông báo số 197/TB-SXD ngày 22/11/2017 của SXD)

4

Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017

5

Giá VLXD tháng 10 năm 2017

6

Về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

7

Tiếp nhận Công bố hợp quy -kính phẳng toi nhiệt, kính dán an toàn - Công ty Hoàng Hải

8

Các đơn vị đã được Sở XD Phú Yên cấp CCNL trong tháng 10 năm 2017

9

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

10

Văn bản số 1185/SXD-CCGĐ ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng Vv nghiêm túc triển khai báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

11

Văn bản số 1694/SXD-CCGĐ ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

12

Văn bản số 852/SXD-CCGĐ ngày 27/6/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

13

Văn bản số 904/SXD-CCGĐ ngày 04/7/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017

14

Văn bản số 1395/SXD-CCGĐ ngày 25/9/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

15

Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương đợt 1

16

Thông tin đường dẫn Bộ câu hỏi trắc nghiệm cấp CCHN và một số lĩnh vực liên quan

17

Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy - XM Sông Gianh - Công ty Sông Gianh

18

Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017

19

QĐ 145/QĐ-BXD (Cập nhật, đ/chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp CCHN thay thế cho QĐ 1391/QĐ-BXD)

20

Giá VLXD tháng 09 năm 2017

21

Thông báo về việc hoàn trả chi phí sát hạch đã tạm thu cao hơn quy định tại Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng

22

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A

23

Công khai kết luận thanh tra về năng lực hoạt động xây dựng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

24

Công khai kết luận thanh tra tại UBND thành phố Tuy Hòa

25

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

26

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (khu A)

27

Trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí về Dự án nhà ở Nam Hùng Vương.

28

Chứng chỉ năng lực HDXD đã được Sở Xây dựng cấp trong tháng 9 2017

29

Chứng chỉ hành nghề cá nhân đã được Sở XD Phú Yên cấp trong tháng 9 2017

30

v/v trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí

31

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai

32

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt - Công ty Minh Liên

33

Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

34

Giá VLXD tháng 8 năm 2017

35

Các chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 8 năm 2017

36

Thông báo lich sát hạch CCHN đợt 3 năm 2017 (ngày 06 9 2017)

37

Công bố thông tin dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

38

Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

39

Giá VLXD tháng 7 năm 2017

40

Bổ sung điều kiện năng lực đối với DNTN xây dựng Quang Sơn

41

Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

42

Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

43

Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

44

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tâm Ánh

45

Chứng chỉ năng lực đã được cấp trong tháng 7 năm 2017

46

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá grabo - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

47

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

48

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Cửa nhựa lõi thép - Công ty sản xuất cửa Châu Á

49

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá tự nhiên - Công ty Bảo Trân

50

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Bảo Trân

123