Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy Công ty Cổ phần xi măng Sông Gianh

2

Công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

3

Thông báo lich sát hạch cấp CCHN đợt 5 (ngày 19/01/2018)

4

Giá VLXD tháng 12 năm 2017

5

Chứng chỉ năng lực đã được SXD Phú Yên cấp trong tháng 12/2017 (Các HS tiếp nhận từ ngày 30/11/2017 đến 26/12/2017)

6

Các CCHN đã được Sở Xây dựng Phú Yên cấp trong tháng 12/2017 (các HS đã sát hạch đợt 4 ngày 30/11/2017)

7

Chỉ số giá tháng 10,11 năm 2017

8

Giá VLXD tháng 11 năm 2017

9

Các đơn vị đa được SXD cấp CCNL trong tháng 11 2017 (Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)

10

Thông báo lịch sát hạch câsp CCHn đợt 4 2017 (Thông báo số 197/TB-SXD ngày 22/11/2017 của SXD)

11

Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017

12

Giá VLXD tháng 10 năm 2017

13

Về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

14

Tiếp nhận Công bố hợp quy -kính phẳng toi nhiệt, kính dán an toàn - Công ty Hoàng Hải

15

Các đơn vị đã được Sở XD Phú Yên cấp CCNL trong tháng 10 năm 2017

16

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

17

Văn bản số 1185/SXD-CCGĐ ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng Vv nghiêm túc triển khai báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

18

Văn bản số 1694/SXD-CCGĐ ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

19

Văn bản số 852/SXD-CCGĐ ngày 27/6/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

20

Văn bản số 904/SXD-CCGĐ ngày 04/7/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017

21

Văn bản số 1395/SXD-CCGĐ ngày 25/9/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

22

Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương đợt 1

23

Thông tin đường dẫn Bộ câu hỏi trắc nghiệm cấp CCHN và một số lĩnh vực liên quan

24

Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017

25

QĐ 145/QĐ-BXD (Cập nhật, đ/chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp CCHN thay thế cho QĐ 1391/QĐ-BXD)

26

Giá VLXD tháng 09 năm 2017

27

Thông báo về việc hoàn trả chi phí sát hạch đã tạm thu cao hơn quy định tại Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng

28

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A

29

Công khai kết luận thanh tra về năng lực hoạt động xây dựng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

30

Công khai kết luận thanh tra tại UBND thành phố Tuy Hòa

31

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

32

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (khu A)

33

Trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí về Dự án nhà ở Nam Hùng Vương.

34

Chứng chỉ năng lực HDXD đã được Sở Xây dựng cấp trong tháng 9 2017

35

Chứng chỉ hành nghề cá nhân đã được Sở XD Phú Yên cấp trong tháng 9 2017

36

v/v trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí

37

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai

38

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt - Công ty Minh Liên

39

Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

40

Giá VLXD tháng 8 năm 2017

41

Các chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 8 năm 2017

42

Thông báo lich sát hạch CCHN đợt 3 năm 2017 (ngày 06 9 2017)

43

Công bố thông tin dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

44

Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

45

Giá VLXD tháng 7 năm 2017

46

Bổ sung điều kiện năng lực đối với DNTN xây dựng Quang Sơn

47

Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

48

Quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

49

Quy hoạch khoáng sản làm VLXD thông thường & Than bùn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

50

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tâm Ánh

123