Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Các đơn vị đa được SXD cấp CCNL trong tháng 11 2017 (Các HS đã được Bộ phân 01 Của SXd tiếp nhận từ ngày 19/10/2017 đến ngày 15/11/2017)

2

Các đơn vị đã được Sở XD Phú Yên cấp CCNL trong tháng 10 năm 2017

3

Chứng chỉ năng lực HDXD đã được Sở Xây dựng cấp trong tháng 9 2017

4

Các chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 8 năm 2017

5

Bổ sung điều kiện năng lực đối với DNTN xây dựng Quang Sơn

6

Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

7

Chứng chỉ năng lực đã được cấp trong tháng 7 năm 2017

8

Chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 6 năm 2017

9

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (tiếp nhận hồ sơ trong tháng 4 năm 2017)

10

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã cấp trong tháng 5 năm 2017

11

Công bố thông tin năng lực đợt 2A năm 2017

12

Đợt 1 tháng 3 năm 2017

13

Thông tin năng lực Công ty TNHH XD&Quảng cáo Phương Tuấn

14

Thông tin năng lực Công ty CP TV&XD Thiên Phúc

15

Thông tin năng lực Công ty TNHH 745

16

Thông tin năng lực công ty TNHH Hải Thanh

17

Thông tin năng lực Công ty TNHH Kiến trúc Delta

18

Thông tin năng lực Công ty TNHH đầu tư và XD Hội Phát

19

Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo

20

Thông tin năng lực Công ty TNHH Minh Quang

21

Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nghinh Phúc

22

Thông tin năng lực Công ty Hoàng Nam Phú

23

Công bố năng lực Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Phát

24

Công bố năng lực Công ty TNHH Hoàng Nam Phú