Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Chứng chỉ năng lực HDXD đã được Sở Xây dựng cấp trong tháng 9 2017

2

Các chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 8 năm 2017

3

Bổ sung điều kiện năng lực đối với DNTN xây dựng Quang Sơn

4

Bổ sung điều kiện năng lực đối với Công ty CP TVĐT&XD Phú Yên

5

Chứng chỉ năng lực đã được cấp trong tháng 7 năm 2017

6

Chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 6 năm 2017

7

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (tiếp nhận hồ sơ trong tháng 4 năm 2017)

8

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã cấp trong tháng 5 năm 2017

9

Công bố thông tin năng lực đợt 2A năm 2017

10

Đợt 1 tháng 3 năm 2017

11

Thông tin năng lực Công ty TNHH XD&Quảng cáo Phương Tuấn

12

Thông tin năng lực Công ty CP TV&XD Thiên Phúc

13

Thông tin năng lực Công ty TNHH 745

14

Thông tin năng lực công ty TNHH Hải Thanh

15

Thông tin năng lực Công ty TNHH Kiến trúc Delta

16

Thông tin năng lực Công ty TNHH đầu tư và XD Hội Phát

17

Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn xây dựng Kiến Tạo

18

Thông tin năng lực Công ty TNHH Minh Quang

19

Thông tin năng lực Công ty TNHH tư vấn thiết kế Nghinh Phúc

20

Thông tin năng lực Công ty Hoàng Nam Phú

21

Công bố năng lực Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Tiến Phát

22

Công bố năng lực Công ty TNHH Hoàng Nam Phú