Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Văn bản số 852/SXD-CCGĐ ngày 27/6/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

2

Văn bản số 904/SXD-CCGĐ ngày 04/7/2017 của Sở Xây dựng V/v triển khai thực hiện việc phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trước mùa mưa bão năm 2017

3

Văn bản số 1395/SXD-CCGĐ ngày 25/9/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

4

Thông báo về việc hoàn trả chi phí sát hạch đã tạm thu cao hơn quy định tại Quyết định 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ Xây dựng

5

Chứng chỉ hành nghề cá nhân đã được Sở XD Phú Yên cấp trong tháng 9 2017

6

Các chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 8 năm 2017

7

Chứng chỉ năng lực đã cấp trong tháng 6 năm 2017

8

Chứng chỉ hành nghề cá nhân (Kỹ sư, kiến trúc sư) đã cấp trong thang 6/2017

9

Quy hoạch dọc hai bên đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường số 14, thành phố Tuy Hòa)

10

Phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025