.: TRANG CHỦ

26/07/2017
Xin hỏi: Các công trình nông thôn mới ( có nguồn vốn đóng góp của dân) và các công trình Cải tạo, sửa chữa có cần gửi hồ sơ pháp lý đến phòng Kinh tế hạ tầng kiểm tra trước khi nghiệm thu đưa vào sử...
26/07/2017
Dự án đơn vị chúng tôi đang đang thực hiện có tổng mức là: 50 tỷ - Giá gói thầu xây dựng được duyệt là: 35 tỷ. (trong đó: Dự phòng phí là 2 tỷ) - Hợp đồng thi công (theo quyết định trúng thầu) là:...
18/07/2017
Kính gởi Sở xây dựng Hiện tại tôi đã nghỉ việc tại công ty, nhưng công ty cũ của tôi chưa đăng ký năng lực hoạt động tại Sở xây dựng. Giờ tôi muốn rút tên ra khỏi danh sách đăng ký của công ty thì...
12/07/2017
Xin Thông báo số 379/SXD-KTQH ngày 17/6/2011
06/07/2017
Kính gửi Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, hiện tại cơ quan tôi đang chủ đầu tư xây dựng công trình nâng câp hệ thống kênh mương bằng nguồn vốn hỗ sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. Theo thông báo...
05/07/2017
Tôi là một DN nhỏ ở vùng nông thôn. Vậy xin hỏi, điều kiện để được cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động XD? Vậy theo NĐ 59/2015/NĐCP 18/6/2015, những người lao động của DN phải tham đóng BH thì mới được...
30/06/2017
Đơn vị chúng tôi đã được Sở Xây dựng Phú Yên cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng vào thời điểm tháng 5/2017. Theo nội dung chứng chỉ được cấp, phạm vị hoạt động xây dựng được ghi rõ nhiều nội...
30/06/2017
Kính gửi: Sở Xây Dưng tỉnh Phú Yên -Công ty chúng tôi có cuộc họp với Ban Quản Lý khu kinh tế Phú Yên về việc xin miễn giảm thêm 02 năm tiền thuê đất Khu Công nghiệp An Phú ; nếu Cty Có mặt hàng đáp...
28/06/2017
Hiện tại giá gỗ xẻ nhóm II, Iv trên thị trường rất cao so với giá công bố của Sở XD. Vậy đơn vị thi công phải mua gỗ giá cao hơn giá thông báo của SXD Như vạy phải làm sao Xin Cam ơn
17/06/2017
Cho tôi hỏi Giá VLXD hàng tháng của tỉnh Phú Yên chính xác là ngày mấy hàng tháng được công bố trên trang Wesite của Sở XD. cảm ơn