.: TRANG CHỦ

25/11/2017
Hỏi: nhà thầu thi công xây dựng không lập hồ hoàn công hoàn thành công trình xây dừng thì xử lý như thế nào? Và được quy định lại văn bản hướng dẫn nào?
21/11/2017
Hiện tại hầu hết các công trình đang triển khai thì việc nghiệm thu hoàn thành thực hiện theo Khoản 1, Điều 31, Nghị định 46/2015/NĐ-CP. Như vậy thì công trình hoàn thành là có: - Biên bản nghiệm thu...
02/11/2017
Hiện nay trên địa bàn có báo giá 02 loại cống BTLT thiết kế theo 02 loại Tiêu chuẩn là 22TCN 18-79 và 22TCN 272-05. Trong đó Tiêu chuẩn 22TCN 18-79 đã được bãi bỏ và thay thế bởi 22TCN 272-05. Khi làm...
26/10/2017
Kính gửi: Sở xây dựng Phú Yên Xin cho hỏi: Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ báo cáo kinh tế, kỹ thuật. Chi phí tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán nằm tại khoản mục chi phí nào trong cơ cấu dự...
19/10/2017
Tôi xin hỏi về năng lực cá nhân trong hoạt động xây dựng về lĩnh vực tư vấn giám sát như sau: 1/ Tư vấn Giám sát trưởng: Là người có hợp đồng lao động dài hạn theo quy...
19/10/2017
Tôi là kỹ sư xây dựng, thời gian hoạt động xây dựng là 8 năm, đã tham gia thiết kế hệ thống cấp thoát nước và cấp điện chiếu sáng công trình xây dựng. Vậy tôi có được sát...
05/10/2017
Hiện nay theo Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 về việc Công bố định mức chi phí QLDA và tư vấn đầu tư xây dựng, không quy định rõ chi phí thiết kế đối với công trình thiết kế BVTC và dự toán. Vậy...
02/10/2017
XIN HỎI? Khảo sát và thiết kế công trình A 1/ Chủ đầu tư chỉ định thầu khoan khảo sát địa chất công trình A cho đơn vị có chức năng khoan địa chất. 2/ Chủ đầu tư chỉ định thầu thiết kế công trình A...
14/09/2017
Trong quá trình thực hiện dự án thì có điều chỉnh Nội dung đầu tư và tổng mức đầu tư cụ thể như: Điều chỉnh thông số kỹ thuật Cầu tầu rộng 9m thành cầu tầu rộng 30m. tổng mức 40 tỷ thành 50...
08/09/2017
Xin hỏi đợt thi cấp chứng chỉ hành nghề đợt 3 vào ngày 6/9/2017. Vậy sau đợt 3 này khoảng bao lâu thì có tổ chức thi đợt tiếp theo, và vào ngày bao nhiêu. Do tôi làm việc ở xa, không tiện về phú yên...

« Trước1 2 3 4Sau »