Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4

05/06/2018 08:35

Hướng dẫn nộp hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên


Để thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên. Vui lòng tải về tập tin hướng dẫn cụ thể bằng viddeo dưới đây.

Tải về máy: