Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

17/05/2018 03:52

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành;
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT) thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra;
Bước 3: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT) tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong thời gian 07 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra. Trong tường hợp chủ đầu tư phải thưc hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
- Nộp Giấy biên nhận; 
- Ký nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).
2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua gửi qua đường văn thư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, số 02A Lý Tự Trọng, thành phố Tuy Hòa hoặc Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT).
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: 
Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Phú Yên, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu.
8. Lệ phí, phí: Không có. (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật xây dựng ngày 18/06/2014;
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phú về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.


Tải về máy: 

Các thủ tục hành chính khác: