TTHC đặc thù: Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện

17/05/2018 03:57

TTHC đặc thù: Thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện


1.Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo trình tự sau :
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nộp lệ phí (nếu có);
+ Nhận Văn bản thỏa thuận vị trí.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
2. Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
3. Thành phần, số lượng hồ sơ
3.1. Thành phần hồ sơ:
a) Đơn đề nghị thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện (theo mẫu đính kèm) 
b) Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan quyết định đầu tư có thẩm quyền hoặc danh mục dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.
c) Bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí, mặt bằng, hướng tuyến công trình tỷ lệ 1/500.  
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 
Không quá 05 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan thực hiện thủ tục: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
Văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện.
8. Lệ phí: không.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Đơn đề nghị thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện, theo mẫu Phụ lục số 2, Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Phú Yên, về Ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 


Tải về máy: