TTHC đặc thù: Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp

15/02/2019 04:38

TTHC đặc thù: Cấp GPXD công trình đường dây trung áp và trạm biến áp


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo trình tự sau :
+ Nộp giấy biên nhận;
+ Nộp lệ phí (nếu có);
+ Nhận Giấy phép xây dựng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
2. Cách thức thực hiện: 
- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
3.1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đính kèm).
b) Văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
c) Hai bộ bản vẽ thiết kế, mỗi bộ gồm:
- Sơ đồ vị trí, hướng tuyến công trình;
- Bản vẽ mặt bằng tổng thể hoặc bản vẽ bình đồ công trình tỷ lệ 1/500 - 1/5000;
- Bản vẽ các mặt cắt ngang chủ yếu của tuyến công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200; 
- Riêng đối với công trình ngầm phải bổ sung thêm:
+ Bản vẽ các mặt cắt ngang, các mặt cắt dọc thể hiện chiều sâu công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;
+ Sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài công trình.
3.2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp trên không và không quá 10 ngày làm việc đối với lưới điện trung áp ngầm kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đồng thời quản lý sau cấp giấy phép.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư xây dựng công trình
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng công trình đường dây trung áp và trạm biến áp.
8. Phí, lệ phí nếu có: 150.000đ/1 giấy phép.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp phép xây dựng theo mẫu Phụ lục số 6 (Mẫu 2), Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp phép xây dựng.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Quyết  định số 1433/2007/QĐ-UBND ngày 09/8/2007 của UBND tỉnh Phú Yên về việc quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng - Có hiệu lực kể từ ngày 19/8/2007.
- Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Phú Yên, về Ban hành quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
 


Tải về máy: