Thủ tục Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản

21/05/2018 02:15

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo trình tự sau :
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Nhận Chứng chỉ định giá bất động sản.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a/ Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản hoặc môi giới bất động sản có dán ảnh;  
- 02 ảnh màu 3x4 chụp trong năm đề nghị cấp lại chứng chỉ; 
- Chứng chỉ cũ bị rách nát. Trường hợp mất chứng chỉ thì phải có giấy xác nhận của cơ quan đã cấp chứng chỉ nếu đề nghị cấp lại chứng chỉ ở cơ quan khác .
b/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề
- Lệ phí: 200.000 đồng/giấy
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản (môi giới  bất động sản)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11, ngày 29/6/2006-Có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007;
+ Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản-Có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2007;
+ Thông tư số Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản–có hiệu lực kể từ ngày 24/6/2008;
+ Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn xét cấp cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản – ban hành tại Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 12/11/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên–Có hiệu lực kể từ ngày 12/11/2008.


Tải về máy: