Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh

22/07/2018 08:32

Thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tới Sở Xây dựng.
Bước 2: Cơ quan quản lý quy hoạch sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các đồ án quy hoạch chung đô thị các thị trấn huyện lỵ, Sở Xây dựng trình UBND Tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định đồ án quy hoạch theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
- Nộp Giấy biên nhận; 
- Ký nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, số 02A Lý Tự Trọng, thành phố Tuy Hòa.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; 
- Thuyết minh nội dung đồ án bao gồm bản vẽ in màu thu nhỏ; 
- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch; 
- Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; các phụ lục tính toán kèm theo; 
- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; 
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ); sau khi đồ án quy hoạch được phê duyệt thì in đủ số lượng theo nhiệm vụ quy hoạch được duyệt để phát hành theo quy định;
4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Phú Yên.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết.
8. Lệ phí: Thông tư 05/2017/TT-BXD, ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Thông tư 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành


Tải về máy: