Thủ tục Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng

12/11/2016 10:53

Thủ tục Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nộp lệ phí;
- Nhận Tờ trình đề nghị phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
Bước 4: Nhận Quyết định phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng do UBND Tỉnh gửi bằng công văn 
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm :
- Văn bản, tài liệu :
+ Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án;
+ Các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan (bản sao).
- Phần bản vẽ :
+ Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng tỷ lệ 1/50.000-1/250.000 (bản chính);
+ Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng (bản chính);
+ Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án kể cả phương án chọn) (bản chính);
+ Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch (bản chính);
+ Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị (bản chính);
+ Các sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản chính);
+ Sơ đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật (bản chính);
+ Các bản vẽ thiết kế đô thị: bản vẽ khai triển mặt bằng, mặt đứng các khu trung tâm, quảng trường chính, có bản vẽ phối cảnh minh họa; bản vẽ khai triển mặt bằng, mặt đứng, các tuyến phố chính có bản vẽ phối cảnh minh họa (bản chính).
- Thuyết minh tổng hợp (bản chính).
- Điều lệ quản lý (bản chính).
b/ Số lượng hồ sơ: 03 bộ
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với cơ quan thẩm định).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên;
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng Kiến trúc-Quy hoạch tỉnh.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẩm định Đồ án Quy hoạch chung xây dựng.
- Lệ phí: Định mức chi phí theo quy mô và loại đô thị.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
+ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng-Có hiệu lực kể từ ngày 18/02/2005;
+ Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ Xây dựng ban hành Quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch xây dựng-Có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2008;
+ Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng-Có hiệu lực kể từ ngày 16/5/2008.


Tải về máy: