Thủ tục thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung

12/11/2016 10:41

Thủ tục thỏa thuận vị trí, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày nhận kết quả;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ giải thích, hướng dẫn để người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nằm trong Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (02A Lý Tự Trọng, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) theo trình tự sau :
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận Kết quả thủ tục.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a/ Thành phần hồ sơ, bao gồm :
- Đơn đề nghị thoả thuận vị trí, hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
- Một trong các giấy tờ về cho phép đầu tư xây dựng công trình (bản sao công chứng);
- Hai (02) bản vẽ thiết kế thể hiện vị trí, mặt bằng, mặt cắt, hướng tuyến công trình tỷ lệ 1/500.
b/ Số lượng hồ sơ : 01 bộ
4 Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
a. Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND Tỉnh
b. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
c. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển 
đô thị, Sở Xây dựng
d. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng
8. Lệ phí: không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
- Đơn xin thoả thuận vị trí, hướng tuyến (sử dụng chung mẫu đơn của Thủ tục Thỏa thuận vị trí hướng tuyến công trình ngầm đô thị);
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Chỉ thực hiện thỏa thuận vị trí, hướng tuyến các công trình hạ tầng kỹ thuật chung chưa có trong quy hoạch đô thị được duyệt.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
-  Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ, về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Quyết định Số: 05/2013/QĐ-UBND ngày 06/3/2013 của UBND Tỉnh “V/v Ban hành Quy định quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.
- Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 về việc phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa (sửa đổi bổ, sung) của Sở Xây dựng.


Tải về máy: