16/06/2018 12:00
     - Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công, đối với các trường hợp thực hiện như sau:
     + Trường hợp cống...
07/06/2018 12:00
     Hiện nay, việc quy định tầng cao trong các đồ án quy hoạch xây dựng được lập, phê duyệt thì quy định cụ thể về tầng cao tối thiểu, tầng cao tối đa. Tuy nhiên, một số...
05/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp mới thành lập nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định...
04/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Để có bộ máy chuyên môn đủ điều kiện, năng lực để trực...
01/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hiện tại, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi...
23/05/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hàng tháng, Sở Xây dựng đểu đăng Bảng giá Vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên trên trang...
22/05/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời ông như sau:
     Tại Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức,...
12/05/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Bước 1: Nhà...
07/05/2018 12:00
Sở Xây dựng trả lời công dân như sau:
Thông báo số 49/TB-SXD ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018 được nén dưới dạng tập tin .rar và...
24/04/2018 12:00
Việc xác định vị trí và triển khai cắm mốc (cọc bằng bê tông) để phân ranh giới ra ngoài thực địa là một nội dung trong công tác khảo sát xây dựng.
Về đơn giá và định mức để lập dự toán đề...