20/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời ông như sau:

     1/ Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:
     Đối với các vật liệu đã được cơ quan...
19/09/2018 12:00
     - Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:
     Đối với các vật liệu đã được cơ quan nhà nước Thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy và có trong bảng...
14/09/2018 12:00
1/ Nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản:
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định: "Mỗi năm Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi, tùy theo số lượng thí sinh...
05/09/2018 12:00
     Các hạng mục công trình mà ông hỏi, như: Cải tạo, sửa chữa sân bê tông, cổng tường rào, kè mái taluy là các hạng mục phụ trợ của công trì...
28/08/2018 12:00
      Các hạng mục theo nội dung công dân hỏi là các hạng mục phụ trợ của công trình trụ sở làm việc của UBND xã Xuân Sơn Nam, nên thuộc loại công trình dân dụng (Theo quy định tại...
17/08/2018 12:00
     1. Tại thời điểm năm 2012, đơn giá nhà, công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được áp dụng theo Bảng đơn giá ban hành kèm...
10/08/2018 12:00
      1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD này 10/3/2016 của Bộ Xây dựng "Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt...
24/07/2018 12:00
     Việc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình chỉ thực hiện đối với các thiết bị cần phải lắp đặt vào công trình như: Thang máy, hệ thống thiết bị điều...
23/07/2018 12:00
     Nội dung bà Oanh hỏi được quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ "Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng".
     Vậy Sở...
21/07/2018 12:00
     Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng...