24/07/2018 12:00
     Việc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình chỉ thực hiện đối với các thiết bị cần phải lắp đặt vào công trình như: Thang máy, hệ thống thiết bị điều...
23/07/2018 12:00
     Nội dung bà Oanh hỏi được quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ "Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng".
     Vậy Sở...
21/07/2018 12:00
     Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng...
19/07/2018 12:00
     Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng Phú Yên cấp chứng chỉ năng lực thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng...
09/07/2018 12:00
     - Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định "Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hà...
19/06/2018 12:00
     1. Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Thời gian tổ chức sát...
16/06/2018 12:00
     - Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công, đối với các trường hợp thực hiện như sau:
     + Trường hợp cống...
07/06/2018 12:00
     Hiện nay, việc quy định tầng cao trong các đồ án quy hoạch xây dựng được lập, phê duyệt thì quy định cụ thể về tầng cao tối thiểu, tầng cao tối đa. Tuy nhiên, một số...
05/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp mới thành lập nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định...
04/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Để có bộ máy chuyên môn đủ điều kiện, năng lực để trực...