06/10/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Phạm vi hoạt động của cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng III về Giám sát thi công xây dựng được quy định tại Khoản 9 Điều 1...
28/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Công tác san nền chỉ là công việc xây dựng khi thi công xây dựng công trình. Do vậy, đối với trường hợp công...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Công tác cắm mốc thuộc lĩnh vực khảo sát địa hình. Do vậy, đơn vị thực hiện cắm mốc phải có năng lực về khảo sát địa hình theo...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công...
20/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời ông như sau:

     1/ Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:
     Đối với các vật liệu đã được cơ quan...
19/09/2018 12:00
     - Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:
     Đối với các vật liệu đã được cơ quan nhà nước Thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy và có trong bảng...
14/09/2018 12:00
1/ Nội dung về cấp chứng chỉ hành nghề Môi giới bất động sản:
Theo quy định tại Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 11/2015/TT-BXD quy định: "Mỗi năm Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức ít nhất 01 kỳ thi, tùy theo số lượng thí sinh...
05/09/2018 12:00
     Các hạng mục công trình mà ông hỏi, như: Cải tạo, sửa chữa sân bê tông, cổng tường rào, kè mái taluy là các hạng mục phụ trợ của công trì...
28/08/2018 12:00
      Các hạng mục theo nội dung công dân hỏi là các hạng mục phụ trợ của công trình trụ sở làm việc của UBND xã Xuân Sơn Nam, nên thuộc loại công trình dân dụng (Theo quy định tại...