29/11/2018 12:00
     Sau khhi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     - Lưu lượng nước thải của khu dân cư thuộc TP Tuy Hòa phải được tính toán dựa trên các Đồ án...
26/11/2018 12:00
     Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức đề nghị công dân tham khảo trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov...
25/10/2018 12:00
     Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết một số nội dung về...
24/10/2018 12:00
     Sở Xây dựng đã đăng tải nội dung văn bản số 2053/SXD-CCGĐ trên trang thông tin điện tử Sở tại phần Văn bản/Văn bản Sở Xây dựng.
     Công dân có thể xem nội dung văn bản số 2053/SXD-CCGĐ và...
16/10/2018 12:00
     Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hiện tại Giá VLXD tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng công bố trên Trang thông tin điện tử Sở...
06/10/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Phạm vi hoạt động của cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng III về Giám sát thi công xây dựng được quy định tại Khoản 9 Điều 1...
28/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Công tác san nền chỉ là công việc xây dựng khi thi công xây dựng công trình. Do vậy, đối với trường hợp công...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Công tác cắm mốc thuộc lĩnh vực khảo sát địa hình. Do vậy, đơn vị thực hiện cắm mốc phải có năng lực về khảo sát địa hình theo...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công...