28/03/2019 12:00
     1. Về chi phí khảo sát xây dựng:      Chi phí khảo sát xây dựng hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên được xác định theo: Đơn giá khảo sát xây dựng được công...
21/02/2019 12:00
     Việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, về việc “Hướng dẫn xác định đơn giá nhân...
27/12/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:      Nội dung 1: Công dân có thể tham khảo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh...
21/12/2018 12:00
     Để tra cứu thông tin và đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, đề nghị ông tra cứu thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: http://sxdphuyen.gov.vn. Mục Thủ...
20/12/2018 12:00
     Theo Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đường Hùng Vương được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 thì không quy định trần tối đa đối với biệt thự lô đơn...
13/12/2018 12:00
1. Về thủ tục cấp đất: Thủ tục cấp đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên thụ lý. Đề nghị ông liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn. 2. Về các đơn vị sản xuất gạch không nung...
10/12/2018 12:00
Đường giao thông nông thôn thuộc lĩnh vực của UBND huyện và Sở Giao thông Vận tải quản lý, không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, vấn đề làm đường tại xã Cà Lúi, công dân có thể...
10/12/2018 12:00
     Sau khi rà soát các đồ án quy hoạch đã có trên địa bàn tỉnh, hiện nay, không có đồ án quy hoạch đường số 14 mà chỉ có các đồ án quy hoạch liên quan. Cụ thể,...
29/11/2018 12:00
     Sau khhi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:      - Lưu lượng nước thải của khu dân cư thuộc TP Tuy Hòa phải được tính toán dựa trên các Đồ án quy hoạch chung TP Tuy Hòa, quy...
26/11/2018 12:00
     Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức đề nghị công dân tham khảo trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn/Home/TthcDetail/68 hoặc tham khảo và đăng...