25/10/2018 12:00
     Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết một số nội dung về...
24/10/2018 12:00
     Sở Xây dựng đã đăng tải nội dung văn bản số 2053/SXD-CCGĐ trên trang thông tin điện tử Sở tại phần Văn bản/Văn bản Sở Xây dựng.
     Công dân có thể xem nội dung văn bản số 2053/SXD-CCGĐ và...
16/10/2018 12:00
     Sau khi kiểm tra, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hiện tại Giá VLXD tháng 9/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng công bố trên Trang thông tin điện tử Sở...
06/10/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Phạm vi hoạt động của cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng III về Giám sát thi công xây dựng được quy định tại Khoản 9 Điều 1...
28/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Công tác san nền chỉ là công việc xây dựng khi thi công xây dựng công trình. Do vậy, đối với trường hợp công...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Công tác cắm mốc thuộc lĩnh vực khảo sát địa hình. Do vậy, đơn vị thực hiện cắm mốc phải có năng lực về khảo sát địa hình theo...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công...
22/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công...
20/09/2018 12:00
     Sở Xây dựng trả lời ông như sau:

     1/ Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:
     Đối với các vật liệu đã được cơ quan...
19/09/2018 12:00
     - Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:
     Đối với các vật liệu đã được cơ quan nhà nước Thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy và có trong bảng...