hướng dẫn tải thông tin trên trang web của sở

24/10/2018

Câu hỏi của bạn nguyễn khoa thuật tại hòm thư khoathuat@gmail.com hỏi:

Xin hướng dẫn đường dẫn để tải các tài liệu về hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiệu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng, theo CV số 2053/SXD-CCGĐ ngày 15/10/2018 của Sở Xây dựng.
Trân trọng!

Nội dung trả lời như sau:

     Sở Xây dựng đã đăng tải nội dung văn bản số 2053/SXD-CCGĐ trên trang thông tin điện tử Sở tại phần Văn bản/Văn bản Sở Xây dựng.
     Công dân có thể xem nội dung văn bản số 2053/SXD-CCGĐ và tải tài liệu hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại đây

Cơ quan, cá nhân trả lời: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên