lĩnh vực giám sát trong hoạt động xây dựng

06/10/2018

Câu hỏi của bạn Võ Duy An tại hòm thư voduyansh1990@gmail.com hỏi:

Xin cho hoi!


 Cá nhân có chứng chỉ hành nghề giám sát hạng III (công trình giao thông và công trình dân dụng)
 Vậy cho xin hỏi có được làm giám sát trưởng công trình hạ tầng kỹ thuật hay không ? (trong công trình hạ tầng kỹ thuật có 2 hạng mục thuộc công trình dân dụng và công trình giao thông).

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Phạm vi hoạt động của cá nhân có chứng chỉ hành nghề hạng III về Giám sát thi công xây dựng được quy định tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ. Đề nghị công dân căn cứ quy định trên để thực hiện./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên