Gói thầu san lấp mặt bằng, trong đó có cắm mốc phân lô

22/09/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Quỳnh Bằng tại hòm thư viethhungphuyen@gmail.com hỏi:

Trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đã phê duyệt phần xay lắp bao gồm cả San nền + cắm mốc phân lô
Nhà thầu thi công: Đủ điều kiện thi công phần san nền. có năng lực thi công hạng III. Công trình đang thi công là Hạ tầng kỹ thuật cấp IV. Vạy cho tôi hỏi phần cắm mốc và phân lô càn yêu cầu năng lực gì để cắm mốc phân lô.?
Do Phòng KT & HT huyện kiểm tra là bên thi công không đủ điều kiện cắm mốc phân lô. Tôi hỏi điều kienj gì, họ không trả lời được.
Vì vậy phần
'Cắm mốc ranh, mốc phân lô chi tiết, địa hình cấp I (Bằng máy điện tử)
'Cắm mốc ranh, mốc phân lô chi tiết, địa hình cấp I (Bằng thủ công)
Thuộc năng lực đơn vị nào? Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời như sau:

     Sở Xây dựng trả lời như sau:

     Công tác cắm mốc thuộc lĩnh vực khảo sát địa hình. Do vậy, đơn vị thực hiện cắm mốc phải có năng lực về khảo sát địa hình theo quy định./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên