Về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng tại công trình

20/09/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thiện Giai tại hòm thư adcpy.co@gmail.com hỏi:

Tôi là thành viên thuôc Tư vấn QLDA công trình: Chợ Sơn Thành Tây (công trình đang thi công). Nay kính đề nghị Quý Sở làm rỏ và hướng dẫn giúp chúng tôi một số nội dung đang tranh chấp giữa Nhà thầu thi công và Tư vấn giám sát về quản lý chất lượng vật liệu đưa vào công trình mà đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu bắt buộc nhà thầu thi công cung cấp đầy đủ như sau:
1. Chứng chỉ hợp chuẩn, hợp quy của vật liệu XD đưa vào công trình kể cả các loại vật liệu thuộc Thông báo giá vật liệu xây dựng do Liên sở Xây dựng-Tài chính ban hành.
2. Cung cấp đầy đủ xuất xứ, chứng chỉ xuất xưởng tất cả các loại vật tư xây dựng đưa vào công trình và điểm lưu ý hơn là các chứng chứng chỉ xuất xưởng phải ghi rỏ là chuyển đến công trình cụ thể; ở đây là: Chợ Sơn Thành Tây; huyện Tây Hòa).
Trân trọng !

Nội dung trả lời như sau:

     Sở Xây dựng trả lời ông như sau:

     1/ Về Giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm hàng hóa:

     Đối với các vật liệu đã được cơ quan nhà nước thông báo tiếp nhận công bố hợp chuẩn, hợp quy và có trong bảng thông báo giá của liên Sở Tài chính - Xây dựng Phú Yên thì sản phẩm hàng hóa trên đã có đầy đủ hồ sơ về chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.

     2/ Về quy định quản lý chất lượng:
     Các loại vât liệu nhập vào công trình phải được kiểm tra, thí nghiệm trước khi thi công xây dựng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ "về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình" và theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

     3/ Về chứng chỉ xuất xưởng hàng hóa phải ghi rõ tên công trình:
     Hiện nay, các văn bản quy định về quản lý chất lượng; các quy chuẩn, tiêu chuẩn không quy định chứng chỉ xuất xưởng hàng hóa phải ghi tên công trình.

     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên