Phân loại công trình xây dựng

28/08/2018

Câu hỏi của bạn Phan Văn Lâm tại hòm thư phanvanlam@gmail.com hỏi:

Hiện nay em có quản lý công trình và có vướng mắt như sau!
- Tên công trình: Trụ sở UBND xã Xuân Sơn Nam. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa sân BTXM; kè chắn đất và nạo vét lòng suối từ Cầu chùa đến giáp nhà ông Trí.
- Quy mô công trình:
+ Sửa chữa sân BTXM, tường rào phía trước ubnd xã
+ Kè chắn đất phía trước UBND xã
+ Nạo vét lòng suối
Kính gửi quý sở. cho em hỏi công trình này thuộc phân loại công trình gì.
Em chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời như sau:

      Các hạng mục theo nội dung công dân hỏi là các hạng mục phụ trợ của công trình trụ sở làm việc của UBND xã Xuân Sơn Nam, nên thuộc loại công trình dân dụng (Theo quy định tại Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về "Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng")./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên