TÔI ĐANG VƯỚNG TRONG VIỆC TRẢ LỜI CHO HỘ DÂN

17/08/2018

Câu hỏi của bạn Huỳnh Nguyên Thủy tại hòm thư HUYNHNGUYENTHUYPTQDTAYHOA@GMAIL.COM hỏi:

Hộ dân yêu cầu trả lời: Tại sao Nhà cửa của Tôi có vách xây 20cm mà Trung tâm phát triển quỹ đất chỉ tính nhà tường 10cm. Tại thời điểm áp giá năm 2012.
- Căn cứ QĐ số 1153/QĐ-UB ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Phú yên Ban hành đơn giá nhà, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra, tìm hiểu thì trong đơn giá nhà không có ghi chú cách tính nhà, công trình là đo phủ bì của tường bao.
- Chỉ có QĐ số 55/QĐ-UB ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú yên Ban hành đơn giá nhà, công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Là có ghi chú cách tính nhà, công trình là đo phủ bì của tường bao (gọi là diện tích chiếm đất).
Trung tâm phát triển quỹ đất Tây Hòa cũng đã trả lời theo cách mà QĐ số 55/QĐ-UB ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh Phú yên Là đã đo tính nhà, công trình là đo phủ bì của tường bao (gọi là diện tích chiếm đất). Nhưng hộ dân không thống nhất. Mà yêu cầu trả lời bằng văn bản. Nên hiện tại Trung tâm tìm căn cứ không có để trả lời.
Quý sở xem giúp có quy định nào cụ thể. thông tin lại giúp để Trung tâm sớm trả lời cho hộ dân đồng thời Trung tâm khỏi phải làm văn bản hỏi. Trung tâm xin chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời như sau:

     1. Tại thời điểm năm 2012, đơn giá nhà, công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được áp dụng theo Bảng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND Tỉnh. Theo đó, diện tích nhà, công trình xây dựng gắn liền trên đất khi xây dựng đơn giá đã được xác định là diện tích phủ bì của tường ngoài tầng trệt (không phân biệt tường ngoài tầng trệt là tường dày 10cm hay tường dày 20cm).

Khi quyết định số 1153/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND Tỉnh được thay thế bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Tỉnh thì phương cách xác định diện tích nhà, công trình xây dựng gắn liền trên đất vẫn không thay đổi, chỉ thay đổi phần đơn giá.
 
     2. Đơn giá 1m2 nhà là đơn giá xây dựng hoàn thiện căn nhà, đang sử dụng bình thường gồm đầy đủ các kết cấu, cấu kiện như: móng; nền; tường (không phân biệt tường 10cm hay 20cm); mái; cửa đi, cửa sổ; hệ thống điện nước và các công tác hoàn thiện khác, …Trường hợp sau khi áp giá bồi thường theo đơn giá nêu trên mà đối tượng được đền bù không thống nhất  thì đề nghị Trung tâm phát triển quỹ đất tính toán theo đơn giá rời từng bộ phận theo Bảng đơn giá các bộ phận của nhà và công trình xây dựng gắn liền trên đất ban hành kèm theo Quyết định nêu trên của UBND tỉnh.
Vậy, Sở Xây dựng có ý kiến trả lời để ông Thủy biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên