Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 3, công trình hạ tầng kỹ thật

10/08/2018

Câu hỏi của bạn Lương Công Huy tại hòm thư conghuy95py@gmail.com hỏi:

Công ty tôi được cấp chứng chỉ năng lực thiết kế công trình giao thông cầu đường bộ hạng III. Cho phép tôi xin hỏi SXD hai nội dung sau :
1. Hiện nay SXD có cấp chứng chỉ hành nghề năng lực hoạt động ghi chung: Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III hay không?
2. Công ty tôi được phép làm những công việc nào sau đây trong thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật hạng III bao gồm các hạng mục như sau : San nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mưa ( theo đường giao thông nội bộ, không phải công trình riêng lẻ)?

Nội dung trả lời như sau:

      1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD này 10/3/2016 của Bộ Xây dựng "Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng" thì công trình Hạ tầng kỹ thuật bao gồm 09 loại công trình, bao gồm: Cấp nước; thoát nước; xử lý chất thải rắn; hệ thống chiếu sáng công cộng; công viên cây xanh; nghĩa trang; nhà tang lễ; cơ sở hỏa táng; nhà để xe ô tô, sân bãi để xe, máy móc thiết bị. Theo đó, có rất nhiều loại trong công trình Hạ tầng kỹ thuật nên Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực (CCNL) chỉ cấp CCNL cho từng loại công trình trong công trình Hạ tầng kỹ thuật cho các tổ chức đủ điều kiện năng lực đối với loại công trình đó chứ không cấp CCNL ghi chung công trình Hạ tầng kỹ thuật.
 
      2. Các công việc trong thiết kế hạng III của các hạng mục công trình gắn theo đường giao thông như: San nền, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước mua thi tổ chức được cấp CCNL thiết kế xây dựng công trình Cầu đường bộ được thực hiện các nội dung nêu trên.

     Vậ, Sở Xây dựng trả lời để ông Lương Công Huy căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên