Năng lực các đơn vị tư vấn

24/07/2018

Câu hỏi của bạn Đặng Ninh tại hòm thư dangninhpl@yahoo.com.vn hỏi:

Đề nghị cho biết, trên địa bàn tỉnh Phú Yên có những đơn vị tư vấn nào có đủ năng lực giám sát việc lắp đặt trang thiết bị phục vụ đề án Một cửa liên thông. Xin cám ơn!

Nội dung trả lời như sau:

     Việc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình chỉ thực hiện đối với các thiết bị cần phải lắp đặt vào công trình như: Thang máy, hệ thống thiết bị điều hòa, hệ thống thiết bị thông gió,...Không thực hiện việc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đối với các trang thiết bị như: Bàn, ghế, máy vi tính,...
     Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Yên chưa có tổ chức nào được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực lĩnh vực Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình.
     Vậy, Sở xây dựng trả lời để ông Đặng Ninh biết, thực hiện./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên