Tra cứu thông tin

21/07/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hải tại hòm thư haictymientrung@gmail.com hỏi:

Cho hỏi, để tra cứu thông tin về cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì làm như thế nào
Cảm ơn !

Nội dung trả lời như sau:

     Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn tại mục Thông tin - Thông báo/Chứng chỉ hành nghề/Kiến trúc sư, Kỹ sư.
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông nguyễn Văn Hải biết, tra cứu./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên