Năng lực của tổ chức

19/07/2018

Câu hỏi của bạn Vi Hoàng Lân tại hòm thư lanvh@apave.com hỏi:

xin hỏi quí Sở
Hiện tại tôi đọc trên trang mạng của quí Sở thấy có đăng năng lực hoạt động của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhưng không thấy tên của các cán bộ chủ chốt phụ trách cho từng lĩnh vực hoạt động của tổ chức đó. Ví dụ: Trước kia tôi làm việc cho công ty A, tôi không rõ là đơn vị này có khai báo với SXD là tôi là cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực xây dựng DD&CN, nay tôi không còn làm việc cho công ty A nữa, như vậy làm cách nào để tôi biết được là đơn vị đó có khai báo tôi là cán bộ chủ chốt hay không. Trường hợp nếu đơn vị đó còn khai báo tôi vẫn còn là nhân viên của họ thì tôi sẽ phải lmf gì. Rất mong được sự trả lời của quí Sở, xin cám ơn.

Nội dung trả lời như sau:

     Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng Phú Yên cấp chứng chỉ năng lực thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn và Sở chỉ công bố Quyết định cấp chứng chỉ chung cho các tổ chức theo từng đợt xét, chứ không công bố danh sách nhân sự của từng đơn vị.
     Trường hợp nếu trước kia ông tham gia công tác tại Công ty A và hiện tại đã nghỉ việc tại công ty này thì đề nghị ông gửi Quyết định thôi việc về Sở Xây dựng để Sở có cơ sở  đề nghị Công ty A làm thủ tục loại tên ông ra khỏi công ty.
     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông Vi Hoàng Lân biết, thực hiện./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên