Nghiệm thu Cống bê tông ly tâm

16/06/2018

Câu hỏi của bạn Huỳnh Ngọc Phúc tại hòm thư huynhngocphuc81@gmail.com hỏi:

Hiện Tôi đang giám sát một công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Phú yên, trong đó có hạng mục Cống bê tông ly tâm.Trong Hồ sơ Thiết kế được phê duyệt có bản vẽ chi tiết cống bê tông ly tâm và chỉ dẫn Cống được lấy tại một cơ sở sản xuất X trên địa bàn tỉnh.
Xin hỏi Sở Xây Dựng:
Khi nghiệm thu Cống thì Tư vấn giám sát phải theo dõi, kiểm tra trong quá trình sản xuất Cống tại cơ sở X theo bản vẽ đã được phê duyệt hay chỉ nghiệm thu sản phẩm Cống tại công trình khi Nhà thầu vận chuyển tới công trình thi công.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời như sau:

     - Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công, đối với các trường hợp thực hiện như sau:
     + Trường hợp cống bê tông ly tâm được tính theo cống bê tông ly tâm đúc sẵn và giá thành được tính theo giá nơi sản xuất thì Tư vấn giám sát căn cứ Giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm cống bê tông ly tâm của Đơn vị sản xuất cống và giấy chứng nhận xuất xưởng lô hàng nhập vào công trình để nghiệm thu sản phẩm cống trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Nếu trường hợp Đơn vị tư vấn thiết kế chi tiết kết cấu có tính đặc biệt sử dụng cho công trình thì Nhà thầu thi công phải có hợp đồng sản xuất với Đơn vị sản xuất cống (bao gồm việc thí nghiệm đầu vào các vật tư để chế tạo cống như: cát, đá, xi măng, thép và thí nghiệm chất lượng cấu kiện), đối với trường hợp này Tư vấn giám sát cũng không cần phải giám sát quá trình sản xuất mà căn cứ vào hợp đồng sản xuất, các kết quả thí nghiệm vật tư và kết quả thí nghiệm chất lượng cống để nghiệm thu vật tư cống trước khi đưa vào sử dụng.
     + Trường hợp cống bê tông ly tâm được tính đổ tại chỗ (Cống bê tông ly tâm được nhà thầu thi công đúc tại công trình đang thi công) theo hồ sơ thiết kế được duyệt thì tư vấn giám có trách nhiệm giám sát công tác đúc cống bê tông tại hiện trường (bao gồm các công tác như ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông và thí nghiệm chất lượng cấu kiện...) theo quy định, tổ chức nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng.
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên