Đơn Giá Xây Dựng Tỉnh Phú Yên Năm 2018

23/05/2018

Câu hỏi của bạn Lê Quang Huấn tại hòm thư huanthotn.1991@gmail.com hỏi:

Em làm đơn vị tại hà nội có nhận được công trình xây dựng tại Thị trấn chí thạnh huyện tuy an phú yên.!
Trong dự toán có cho đơn giá như cát vàng có 60.000đ/1m3 em đang muốn hỏi đơn giá hiện tại đang áp dụng tải tỉnh phú yên.

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hàng tháng, Sở Xây dựng đểu đăng Bảng giá Vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên trên trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: sxdphuyen.gov.vn. Trong đó, giá cát xây dựng được tra tại Phụ lục 2 của Bảng giá Vật liệu xây dựng, giá cát xây dựng này đã bao gồm thuế VAT và được tính tại mỏ cát (chưa tính cước vận chuyển).
     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên