Cap phep xay dung

12/05/2018

Câu hỏi của bạn Bui minh quang tại hòm thư Thunglunghoangvang@gmail.com hỏi:

Toi muon dau tu xay dung san bong mini thi thu tuc ho so cap phep nhu the nao

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Bước 1: Nhà đầu tư cần nghiên cứu địa điểm muốn đầu tư dự án về sự phù hợp với quy hoạch để quyết định đầu tư dự án tại vị trí lựa chọn.
     Bước 2: Trình tự đầu tư dự án được thực hiện theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc "Ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý."
     Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị công dân liên hệ trực tiếp phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (theo số điện thoại: 0257-3843891) để được giải đáp cụ thể.
     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để công dân được rõ.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên