Lịch thi chứng chỉ HN đợt 2/2018

07/05/2018

Câu hỏi của bạn Trần Thị Mỹ Hạnh tại hòm thư td.myhanh@gmail.com hỏi:

Gửi Quý cơ quan!

Hiện tại tôi thấy có thông báo thi CCHN đợt 2 năm 2018 trên trang wes sở nhưng sao file tôi ko đọc được. mong quy cơ quan hổ trợ.

Cảm ơn!

Nội dung trả lời như sau:

Sở Xây dựng trả lời công dân như sau:
Thông báo số 49/TB-SXD ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018 được nén dưới dạng tập tin .rar và chia thành 2 phần. Công dân cần tải về cả 2 phần: Thông báo số 49 (phần 1) và Thông báo số 49 (phần 2), sau đó dùng phần mềm Winrar để giải nén và dùng phần mềm đọc file .pdf để xem nội dung.
Vậy Sở Xây dựng trả lời để công dân được biết

Cơ quan, cá nhân trả lời: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên