Câu hỏi thủ tục thi sát hạch chứng chỉ hành nghề

21/04/2018

Câu hỏi của bạn CHÂU HỮU PHÚ tại hòm thư chauhuuphu@gmail.com hỏi:

Em là nhân viên của 1 công ty Xây dựng trong Tỉnh.Đã tốt nghiệp Cao đẳng vào tháng 9/2013.và e vừa tốt nghiệp Đại học hệ liên thông. E đã làm việc ở công ty được 5 năm (từ khi tốt nghiệp Cao đẳng tới nay). Hiện tại e muốn đăng kí thi Sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát trưởng.Vậy cho e hỏi e có cần phải đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hay không?. Và thủ tục như thế nào ?.
Nhờ anh ( chị) chuyên viên giúp e để có thông tin chính xác và sớm nhất!
Em xin chân thành cảm ơn.

Nội dung trả lời như sau:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
1. Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: Quy định tại Điều 45, Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ “Về quản lý dự án đầ tyư xây dựng” và Khoản 15 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ “Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng”. Theo đó, hồ sơ xin sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề giám sát không quy định giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát.
2. Về thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề được đăng tải trên trang thông tin điện tự của Sở Xây dựng tại địa chỉ http://www.sxdphuyen.gov.vn (Mục Thủ tục hành chính, lĩnh vực Xây dựng)

Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông Châu Hữu Phú căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Cơ quan trả lời