Xác định khối lượng giám sát thực tế

27/11/2017

Câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Yên tại hòm thư vanyen@gmail.com hỏi:

Tôi hiện là giám sát trưởng của một công trình xây dựng tại phú Yên; nguồn vốn đầu tư là ngân sách Nhà nước; hợp đồng thi công xây dựng với hình thức trọn gói. Trong quá trình công tác, tôi có một số vướn mắc cần hỏi Quý Cơ quan để có căn cứ thực hiện với các nội dung như sau: Trong quá trình giám sát, tôi thực hiện nghiêm túc nội dung công việc cụ thể của tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình theo Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP; trong đó công trình xây dựng phải được giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ, ATLĐ và bảo vệ môi trường (theo khoản 1, điều 120 của Luật xây dựng 2014). Qua quá trình giám sát khối lượng thi công thực tế hoàn thành trên cơ sở bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt và nhận thấy khối lượng một số công việc xây dựng thực tế thi công hoàn thành nhỏ hơn một cách đáng kể và một số công việc xây dựng lớn hơn so với khối lượng của hợp đồng thi công đã ký kết giữa chủ đầu tư với nhà thầu thi công (theo tôi có thể do tư vấn thiết kế bị nhầm lỗi số học trong công tác lập tiên lượng dự toán…). Vậy theo quy định thì tư vấn giám sát sẽ chỉ nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế tại hiện trường trên cơ sở bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt là đúng hay giữ nguyên khối lượng theo hợp đồng (khối lượng đã sai lỗi số học) để nhà thầu thanh toán với chủ đầu tư (theo ý kiến của nhà thầu thi công vì đây là hợp đồng trọn gói) ? Trong trường hợp xác định được khối lượng tăng và giảm so với thiết kế và hợp đồng thi công thì chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng có được không ? Trân trọng !

Nội dung trả lời như sau:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Theo khoản 3 điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình, trong đó quy định tư vấn giám sát phải kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định và báo cáo chủ đầu tư về khối lượng phát sinh (bao gồm phát sinh tăng và phát sinh giảm) so với hợp đồng xây dựng. Mặt khác, theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể bản vẽ hoàn công, trong đó quy định về lập bản vẽ hoàn công phải đúng theo thực tế thi công và dấu bản vẽ hoàn công có chữ ký xác nhận của tư vấn giám sát trưởng. Do đó, tư vấn giám sát phải nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo thực tế thi công tại hiện trường trên cơ sở bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt; (2) Việc điều chỉnh giá hợp đồng đối với hợp đồng trọn gói được quy định cụ thể tại Khoản 1 điều 3 Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, trong đó hợp đồng trọn gói chỉ điều chỉnh giá hợp đồng đối với những khối lượng công việc bổ sung hợp lý, những khối lượng thay đổi giảm so với phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng đã ký và các trường hợp bất khả kháng, đề nghị công dân căn cứ quy định trên để thực hiện phù hợp theo quy định. Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên