VỀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG HUYỆN TUY AN

23/11/2017

Câu hỏi của bạn Huỳnh Bích Trâm tại hòm thư bichtramhuynh279@gmail.com hỏi:

Kính gửi Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên. Tôi là sinh viên trường Đại Học Kiến Trúc TPHCM. Đề tài tốt nghiệp của tôi là Quy hoạch phân khu khu vực dân cư gần Đầm Ô loan. Tuy nhiên, cần phải có đầy đủ cơ sở pháp lý về Quy hoạch chung huyện Tuy An, mà hiện tại trên trang thông tin UBND huyện Tuy An không có thông tin nào về Quy hoạch chung của huyện. Vậy xin phép hỏi quý sở thì hiện tại huyện Tuy An đã có quy hoạch chung huyện Tuy An chưa? Và quy hoạch chung của huyện đã được phê duyệt chưa ạ?Tôi xin chân thành cảm ơn ạ.

Nội dung trả lời như sau:

Đã liên hệ trực tiếp tại Sở để xin file bản vẽ

Cơ quan, cá nhân trả lời