Dân Dụng & Công Nghiệp

27/12/2018

Câu hỏi của bạn cao thi kim linh tại hòm thư kimlinhcao@gmail.com hỏi:

-xin bộ câu hỏi thi sát hạch cấp chứng chỉ
- lúc trướcem  làm thi công nay làm thiết kế xin 2 chứng chỉ được không

Nội dung trả lời như sau:

     Sở Xây dựng trả lời như sau:

     Nội dung 1: Công dân có thể tham khảo Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn/Home/DocsDetail/174

     Nội dung 2: Câu hỏi của công dân chưa rõ nội dung nên không thể trả lời.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên