Thủ Tục thi sát hạch chứng chỉ hành nghề

21/12/2018

Câu hỏi của bạn Huỳnh Uy Vũ tại hòm thư uyvupy@gmail.com hỏi:

Tôi muốn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề thi vào phần nào của trang wep Sở xây dựng để đăng kí

Nội dung trả lời như sau:

     Để tra cứu thông tin và đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, đề nghị ông tra cứu thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: http://sxdphuyen.gov.vn. Mục Thủ tục hành chính, lĩnh vực Xây dựng, thủ tục Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III.
     Vật, Sở Xây dựng trả lời để ông Huỳnh Uy Vũ biết, thực hiện./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên