làm đường xã cà lúi

10/12/2018

Câu hỏi của bạn hoàng văn tuấn tại hòm thư timbanglang1999@yahoo.com hỏi:

xin ông cho biết xã cà lúi bao giờ làm đường, dân than khổ biết bao nhiêu, tiếp xúc cử chi phản ánh cũng nhiều mà cơ quan chính quyền vẫn làm ngơ

Nội dung trả lời như sau:

Đường giao thông nông thôn thuộc lĩnh vực của UBND huyện và Sở Giao thông Vận tải quản lý, không thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng. Do đó, vấn đề làm đường tại xã Cà Lúi, công dân có thể liên hệ trực tiếp Sở Giao thông Vận tải hoặc UBND huyện Sơn Hòa để được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác hơn.
Vậy,Sở Xây dựng cung cấp thông tin để công dân được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quy hoạch Kiến trúc - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên