Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực xây dựng

26/11/2018

Câu hỏi của bạn võ Tấn Đạt tại hòm thư votandat1983@gmail.com hỏi:

Hiện nay tôi đã đăng ký thành lập công ty xây dựng. Tôi muốn đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng III thủ tục ra sao. Xin cảm ơn

Nội dung trả lời như sau:

     Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức đề nghị công dân tham khảo trên trang thông tin điện tử Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn/Home/TthcDetail/68 hoặc tham khảo và đăng ký thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn/portaldvc/KenhTin/dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx?_id=25825&_dv=0F6D3EFF-551A-1B70-4036-058A22E10B8A

     Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên - 02A Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - Điện thoại: 0257-3842756

Cơ quan, cá nhân trả lời: Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên