22/11/2018 10:21
Công Văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018 của Sở Xây dựng về việc khần trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ.
21/11/2018 07:24
Công văn số 2360/SXD-CCGĐ ngày 20/11/2018, về việc khẩn trương triển khai công tác phòng, chống ATNĐ và mưa, lũ
19/10/2018 09:22
V/v tuyên truyền tài liệu hướng dẫn kỹ thuật xây dựng phòng và giảm thiểu thiệt hại do bão cho nhà ở và công trình xây dựng
25/09/2018 02:04
V/v triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2018
18/09/2018 04:19
Các văn bản hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, nhà và công trình trong mùa mưa bão hằng năm
04/06/2018 10:04
Văn bản số 675/SXD-CCGĐ ngày 24/04/2018 của Sở Xây dựng V/v triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
22/05/2017 07:31
Công văn số 610/SXD-CCGĐ ngày 18/05/2017 của Sở Xây dựng Phú Yên V/v triển khai thực hiện công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình