15/11/2017 05:07
Giá VLXD tháng 10 năm 2017
11/10/2017 02:18
Giá VLXD tháng 09 năm 2017
11/09/2017 11:32
Giá VLXD tháng 8 năm 2017
11/08/2017 10:48
Giá VLXD tháng 7 năm 2017
17/07/2017 10:08
Giá VLXD tháng 6 năm 2017 
22/06/2017 11:02
Giá VLXD tháng 5 năm 2017 
15/05/2017 05:12
Giá VLXD tháng 4 năm 2017 (phần 3)
15/05/2017 05:07
Giá VLXD tháng 4 năm 2017 (phần 2)
15/05/2017 05:06
Giá VLXD tháng 4 năm 2017 (phần 1)
19/04/2017 04:12
Giá VLXD tháng 3 năm 2017 (phần 1)