22/12/2017 02:15
Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 12/12/2017 của GĐ Sở XD Phú Yên
23/11/2017 08:52
Thông báo số 197/TB-SXD ngày 22/11/2017 của SXD về lịch sát hạch đợt 4 (ngày 30 11 2017)
23/10/2017 07:42
Theo QĐ 145/QĐ-BXD (Bổ sung bộ đề SH một số chuyên ngành như: NN&PTNT, Kiểm định, Đường dây & TBA, QLDA)
13/10/2017 10:26
cập nhật, bổ sung, điều chỉnh Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề
30/08/2017 01:42
Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 20177"
23/05/2017 07:38
Thông báo số 98/TB-SXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017"
31/05/2017 10:03
Quyết định số 77 và 78 về việc phê duyệt danh sách cấp CCHN Kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng có trụ sơ chính trên địa bàn tỉnh