22/12/2017 02:15
Kèm theo Quyết định số 191/QĐ-SXD ngày 12/12/2017 của GĐ Sở XD Phú Yên
23/11/2017 08:52
Thông báo số 197/TB-SXD ngày 22/11/2017 của SXD về lịch sát hạch đợt 4 (ngày 30 11 2017)
23/10/2017 07:42
Theo QĐ 145/QĐ-BXD (Bổ sung bộ đề SH một số chuyên ngành như: NN&PTNT, Kiểm định, Đường dây & TBA, QLDA)
30/08/2017 01:42
Thông báo số 141/TB-SXD ngày 29/8/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 20177"
23/05/2017 07:38
Thông báo số 98/TB-SXD ngày 23/5/2017 của Sở Xây dựng "Về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017"