31/05/2018 04:40
QUYẾT ĐỊNH số 1085/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa
21/05/2018 04:24
Công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Việt Thành Land.
02/04/2018 10:30
Thông báo: v/v công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Bích Hợp.
22/03/2018 10:05
Thông báo: về Danh sách 25 đối tượng đã rút hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
17/01/2018 08:35
Thông báo về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên