17/05/2018 01:52
Hướng dẫn xác định đối tượng nhà ở, công sở cần rà soát, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Phú Yên
11/05/2018 11:11
Thông báo: v/v phổ biến quy định của pháp luật đối với hoạt động cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội
11/04/2018 02:49
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội nam Hùng Vương Khu B đợt 1
02/04/2018 10:30
Thông báo: v/v công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Bích Hợp.
22/03/2018 10:05
Thông báo: về Danh sách 25 đối tượng đã rút hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
17/01/2018 08:35
Thông báo về việc công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tháng 01/2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
15/11/2017 01:59
Văn bản 1786/SXD-QLN ngày 14/11/2017 của Sở Xây dựng, V/v Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương.
09/11/2017 08:47
Công văn 1744/SXD-QLN ngày 8/11/2017,  V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)
27/10/2017 11:18
Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại khu A dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương
10/10/2017 07:36
Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A