31/07/2018 01:37
Văn bản 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).
23/07/2018 02:19
Sở Xây dựng công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.
04/07/2018 02:43
Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 2)
08/06/2018 03:46
Văn bản số 1057/SXD-QLN ngày 08/06/2018 của Sở Xây dựng, V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV
08/06/2018 02:48
Thông báo thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.
08/06/2018 02:47
05/06/2018 10:28
Văn bản 1008/SXD-QLN ngày 5/6/2018 v/v kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)
31/05/2018 04:40
QUYẾT ĐỊNH số 1085/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Dự án Nhà ở xã hội Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa
25/05/2018 08:52
Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
21/05/2018 04:24
Công bố thông tin của sàn giao dịch bất động sản Việt Thành Land.