24/09/2018 02:53
Thông báo số 172/TB-SXD ngày 21/9/2018 của Sở Xây dựng, V/v công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên tháng 8 năm 2018
19/09/2018 02:15
Văn bản số 5236/UBND-ĐTXD ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên.
27/08/2018 09:37
Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương Khu B (đợt 4)
31/07/2018 01:37
Văn bản 1428/SXD-QLN ngày 30/7/2018 V/v Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 3).
23/07/2018 02:19
Sở Xây dựng công bố thông tin, dữ liệu về nhà ở và TTBĐS trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2018.
04/07/2018 02:43
Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua, thuê mua nhà ở tại dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (Đợt 2)
08/06/2018 03:46
Văn bản số 1057/SXD-QLN ngày 08/06/2018 của Sở Xây dựng, V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV
08/06/2018 02:48
Thông báo thông tin về tính pháp lý và một số vấn đề liên quan đến hoạt động huy động vốn tại khu đất số 02 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa.
08/06/2018 02:47
05/06/2018 10:28
Văn bản 1008/SXD-QLN ngày 5/6/2018 v/v kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu B (đợt 2)