13/09/2018 04:01
Thông báo số 502/TB-UBND ngày 23/8/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên, về khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, Đề án xây dựng tập trung các trụ sở cơ quan hành chính của tỉnh và dự án Nhà nghỉ dưỡng của Bộ Công an
28/08/2018 07:29
24/03/2017 11:06
Bản vẽ kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND Tỉnh Phê duyệt kết quả rà soát quỹ đất quy hoạch và hướng thực hiện quy hoạch công trình công cộng dọc hai bên đường Hùng Vương (đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường số 14, thành phố Tuy Hòa). Đây là là cơ sở để xác định vị trí, diện tích các dự án kêu gọi đầu tư hoặc giao cho nhà đầu tư lớn, Nhà đầu tư chiến lược đăng ký thực hiện dự án và thay cho nội dung quy hoạch đất công trình công cộng dọc hai bên đường Hùng Vương tại các đồ án quy hoạch phân lô, quy hoạch chi tiết có liên quan (gồm các Đồ án: Quy hoạch chi tiết phân lô đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Nguyễn Hữu Thọ; Đồ án Quy hoạch chi tiết dọc hai bên đường Hùng Vương đoạn từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến Đường số 14 tỷ lệ 1/2.000; Đồ án QHCT Khu dân dụng Hồ Sơn và dọc hai bên đường Trần Phú; Đồ án quy hoạch phân lô xây dựng dọc Rạch Bầu Hạ).
16/01/2017 07:28
Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc phê duyệt Quy hoạch vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025